Voor wie & hoe

Voor wie en hoe! Voor kinderen en adolescenten tussen 4 en 25 jaar, die te maken krijgen met:

Problemen zoals:

 • Overmatig internetgebruik
 • Weinig tot geen zelfvertrouwen
 • Pesten of gepest worden
 • Angsten
 • Onbegrepen voelen of depressief zijn
 • Niet kunnen voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden
 • Moeite hebben met veranderingen

Traumatische ervaringen zoals:  

 • Verlies dierbare
 • Scheiding

Leren:

 • Omgaan met stoornis of ziekte
 • Zichzelf accepteren en waarderen
 • Gevoelens uiten
 • Bewust worden
 • Begrip hebben voor zichzelf en anderen
 • Talenten ontdekken

Begeleiding van het hele gezin als het kind of jeugdige chronisch ziek is, of een beperking heeft:  

 • Ontspanning creëren
 • Uitleg geven en invloed op kind en zijn gezin bespreken
 • leren omgaan met verlies gezondheid
 • In kracht zetten
 • Er gewoon mogen zijn, naast de ziekte, beperking
 

Het probleem kan ook iets totaal anders en groot, of klein zijn. Als de ouder, opvoeder, leerkracht of als kind zelf, hierin een verandering wil, kunnen wij samen aan een oplossing werken.

Tijdens het eerste contact met ouders kunnen wij een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek van circa 20 minuten.

Als we gedurende dit gesprek allemaal het gevoel hebben "het klikt", volgt direct aansluitend het intake-gesprek van circa 60 minuten. Hierbij bespreken wij wat er precies speelt en wat de hulpvraag van uw kind is. De behandelovereenkomst in het kader van de Wetgeneeskundige behandelovereenkomst WGBO en het intakeformulier ontvangt u digitaalDe daaropvolgende sessies komt uw kind alleen bij mij voor therapie. Uw kind heeft zelf een groot aandeel in de behandeling. Hij (en natuurlijk wordt hier ook zij mee bedoeld!) wordt geactiveerd en gestimuleerd om een actieve positie in te nemen en zoveel mogelijk zelf het probleem aan te pakken. Hij kiest zelf de activiteiten, zoals verkleden, knutselen, tekenen, spelletjes doen, spelen, rollenspellen, visualisaties. Wil hij liever gesprekken, kan dat natuurlijk ook Op deze manier blijft de behandeling aansluiten bij de belevingswereld van uw kind.

Het aantal sessies houdt verband met het probleem dat op dat moment speelt. Tijdens de intake zal een tijdsduur ingeschat worden. Omdat het oplossingsgericht is, zal het een relatief kortdurend traject zijn. Bij kinderen zal een oudergesprek ingepland worden na ongeveer 4 sessies, waarbij de voortgang besproken wordt en hoe u als ouders uw kind zo goed mogelijk kunt begeleiden.

Ben je een jongvolwassene van 18 jaar of ouder, zul je de aanmeldingsprocedure als omschreven zonder ouders doorlopen. Doelstellingen en voortgang zal ik alleen met jou bespreken. 
 
Afspraken worden in overleg en zoveel mogelijk na school-, werk- of studietijd gemaakt.

Heeft u een vraag: Neem gerust contact met mij op.