Visie

Visie

Mijn visie: GROEIEN=ONTWIKKELEN=GROEIEN  is voor iedereen een voortdurend proces.


Zowel het kind, de jeugdige, jongvolwassene als volwassene ontplooit zich in elke fase van het leven met als doel zich goed te blijven voelen.

 

Het Kind

Een kind zie je groeien, op alle fronten. Om op een gezonde manier te kunnen groeien, moet het kind zich goed voelen! Tegenslagen of problemen kunnen er voor zorgen dat het kind niet meer lekker in zijn vel zit. Hij geeft aan dat hij er “last” van heeft, bijvoorbeeld door zijn gedrag, zijn houding of omgang met anderen en zichzelf. Dit zijn symptomen die een klacht aangeven.
Om dit te doorbreken biedt oplossingsgerichte (curatieve) therapie hulp.  

Als therapeut behandel ik kinderen om tot een oplossing te komen voor zijn/haar probleem, of anders gezegd zijn klacht. Hierbij speelt vooral zijn/haar rol of aandeel, in relatie tot zichzelf, anderen of situaties. Ook richt ik mij op de 'binnenwereld' van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de 'buitenwereld', zoals op school, vrienden en vriendinnen. Deze relaties worden systemen genoemd en hiermee werken heet 'systemisch werken'. De klacht van het kind wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken en geanalyseerd; ik ga na hoe de balans is tussen draaglast en draagkracht van het kind ten aanzien van de klacht, en of er lichamelijke problemen zijn. Daarnaast kijk ik of andere systemen, zoals bijvoorbeeld gezin of school, een rol spelen in de klacht en of er sprake is van onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Ook kan de klacht veroorzaakt worden door inadequaat gedrag van het kind.

Binnen therapie is het gebruik van talenten belangrijk. Je talenten ontdekken en leren inzetten geeft blije mogelijkheden, waarmee je problemen kunt oplossen, goede schoolkeus kunt maken en omgang met anderen in positieve zin kunt veranderen.

Samen met het kind zoek ik naar de juiste vorm van communicatie en sluit ik mij aan bij de belevingswereld van het kind. Door bijvoorbeeld visualisaties en rollenspellen laat ik het kind spelenderwijs ervaren wat er aan de hand is en ondersteun ik het kind in het vinden van passende oplossingen. Bij mijn gesprekken en sessies vind ik luisteren naar het kind en de ouders, zeer belangrijk. Open, met respect en zonder oordeel, waardoor het kind leert zijn eigen krachten en kwaliteiten te kennen en in te zetten.
Hij gaat zich weer goed voelen, wat doorwerkt in zijn houding, omgeving en groei naar volwassenheid.

 

Jeugdigen en Jongvolwassen

De oplossingsgerichte therapie wordt ook bij jeugdigen en jongvolwassenen leeftijdsgericht en aansluitend bij de persoon aangeboden.